lanka

lanka
1 lankà sf. (4) NdŽ 1. R, 541, K, Kp didelė lygi pieva, dažniausiai prie upės, potvynio metu užliejama vandens: Kur bėgantỹs vanduo užeina, bus lankà J. Iš abiejų upės pusių jų yra didelės lankos Vrb. Lañkos būna tik paupiais; lankos žolė geresnė, kaip pievos Trš. Tarp išmėtytų liūnų tęsėsi skarotais ąžuolais apaugusios puikios žmonių pievos, lankomis vadinamos J.Bil. Mūša gal lankõm eina nuo tokio lijimo Jnš. Jums garbė, kad audeklėliai, jūsų nuausti, ant margų lankų̃ kaip sniegs pavasario blizga K.Donel. Aukšti kalnai, lygios lankos, balti dobilėliai JD1071. Šioje lankoj lankytėlėj augo graži aguonėlė LTR(Zp). Atjoja jaunas bernužis par šią žalią lankužėlę JD462. ^ Veršis lanko[je], paršas aruode kadai nenutukę (kada nebuvo nutukę) B. Baltos lañkos, juodos avys: kas išmano, tas pagano (raštas) J.Jabl, Slnt. Lygios lankos, pilkos avys, piemenėlio už ausių botagėlis (raštas ir rašytojas) Sch63. 2. K, LsB208 klonis, slėnys, pakalnė: Ir eit žemai per lanką (paraštėje pakalnę) Ninam BBJoz18,16. Lankoje (paraštėje pakalnėje) tos žemės gyven BBJoz17,16. 3. BzB298(BB1Moz12,6; 13,18; 14,13) arch. lapuočių giria: Levai gyvena lankõs ir pustynios BM2.
◊ į lankàs išeĩti nukrypti nuo temos; niekus nušnekėti: Pasakojo pasakojo ir išė̃jo į lankàs Grš. Išejo į lankas – vadinas, bekalbėdamas pradėjo plepėti nėkus Plt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Lanka — (Sanskrit: लंका lankā, means island ) is the name given in Hindu mythology to the island fortress capital of the king Ravana in the epics Ramayana and Mahabharata, and is what is thought to be present day Sri Lanka. The fortress was situated in a …   Wikipedia

  • Lanka — bezeichnet: eine Bezeichnung aus der indischen Mythologie für Sri Lanka Lanka ist der Name folgender Personen: Stefan Lanka (* 1963), deutscher Diplombiologe Zigurds Lanka (* 1960), lettischer Schachspieler …   Deutsch Wikipedia

  • Lanka — Localidad de la India …   Wikipedia Español

  • Lânka — (Lanka diva), Insel, soviel wie Ceylon …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • lanka — lankà dkt. Užliejamà lankà duoda daũg verti̇̀ngo pãšaro …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ‘Lanka’ — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Vidutinio ankstyvumo pievinės miglės veislė, sukurta Lietuvos žemdirbystės institute Dotnuvoje. Augalai gerai krūmija, išaugina daug generatyvinių ir vegetatyvinių ūglių, atsparūs šalčiui, pavasario… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • lanka — • lanka, rihma, naru, nauha, nuora, nyöri …   Suomi sanakirja synonyymejä

  • lanka — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Per pavasario potvynius apsemiama paupio pieva. atitikmenys: angl. bottom land; flood plain; river flat vok. überschwemmte Flußniederung, f; March, f; Marschland, n; Wiese, f rus. пойма, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Lanka — n. part of the name Sri Lanka (island country in the Indian Ocean formerly known as Ceylon) …   English contemporary dictionary

  • lanka — 2 lankà sf. (4) 1. nusižeminimas, nusilenkimas: Pas juos būtų gera, tik lankõs daug reikia Kair. Tėvai dar gyvi, daug tau ten bus lankõs [nutekėjus] Kair. 2. tas, kam reikia lenktis, nuolanka: Ištekėjusi už Jurgio, rado daugybę lankõs: brolį …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”